[Đang tuyển] Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

telemarketing
 • Mô tả công việc:
  • Trực tiếp chăm sóc tới danh sách khách hàng tiềm năng
  • Phát triển khách hàng mới theo thế mạnh truyền thông cá nhân, được hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân
  • Sản phẩm tư vấn quản trị tài chính và các sản phẩm cho vay tại Ngân hàng đối tác của Công ty: VietcombankBIDV
  • Bám sát KPI hàng ngày và nhập liệu file báo cáo.
  • Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán khách hàng để nâng cao năng lực.
 • Cơ chế thu nhập:
  • Lương cố định: 6.723.300 – 10.723.300 đồng/tháng.
  • BHXH, BHYT theo quy định.
  • Lương kinh doanh: % doanh số theo mức giải ngân, không áp dụng chỉ tiêu, cứ giải ngân là được ghi nhận
  • Thưởng khác: Tháng, quý, năm, lễ tết.
 • Hình thức tuyển dụng:
  • Fulltime: Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
  • Parttime: Linh hoạt theo lịch học, kết hợp sáng chiều theo đăng ký

Thu nhập tại AnDoJsc là không giới hạn!