Tuyển dụng TEAM LEADER

 • Mô tả công việc:
  • Số lượng nhân viên trong team: 5 nhân sự Full-time hoặc 10 nhân sự part-time.
  • Thực hiện cuộc gọi TeleSale tới danh sách khách hàng chiến lược của Công ty.
  • Tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ và quản lý chất lượng cuộc gọi của từng nhân viên TeleSale.
  • Xây dựng và phân bổ danh sách khách hàng tiềm năng cho từng nhân viên TeleSale trong team.
  • Bám sát KPI hàng ngày và nhập liệu vào file báo cáo.
  • Thẩm định khách hàng theo phân công của Công ty.
  • Chỉ tiêu cá nhân: Tăng trưởng tín dụng tối thiểu 2 tỷ đồng/tháng.
  • Chỉ tiêu team: Đảm bảo tăng trưởng trung bình tối thiểu 1 tỷ đồng/1 nhân viên Full-time hoặc 500 triệu đồng/1 nhân viên Part-time.
 • Cơ chế thu nhập:
  • Lương cố định: 11.023.300 đồng/tháng.
  • BHXH, BHYT theo quy định.
  • Lương kinh doanh cá nhân: 0,1% phần doanh số giải ngân vượt chỉ tiêu cá nhân.
  • Lương trách nhiệm: 0,1% phần doanh số giải ngân vượt chỉ tiêu team
  • Thưởng khác: Tháng, quý, năm, lễ tết.

Thu nhập tại AnDoJsc là không giới hạn!