Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

 • Mô tả công việc:
  • Quản lý toàn bộ phòng kinh doanh.
  • Xây dựng danh sách khách hàng chiến lược của Công ty.
  • Đào tạo, hỗ trợ và quản lý các team lead.
  • Đề xuất và thực hiện triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng.
  • Hỗ trợ các team lead thẩm định khách hàng và chốt deal.
  • Bám sát KPI hàng ngày và báo cáo BGĐ.
  • Chỉ tiêu cá nhân: Theo quản lý TOI.
  • Chỉ tiêu team: Đảm bảo tăng trưởng trung bình các chỉ tiêu toàn phòng.
 • Cơ chế thu nhập:
  • Lương kinh doanh cá nhân: Theo quản lý TOI.
  • Thưởng khác: Tháng, quý, năm, lễ tết.
  • Lương cố định: 15.000.000 đồng/tháng.
  • BHXH, BHYT theo quy định.

Thu nhập tại AnDoJsc là không giới hạn!